PODSUMOWANIE ROKU FORMACYJNEGO I ROZESŁANIE NA WAKACYJNE OAZY, 26 czerwca 2022, Sadowie

Bracia:
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!
Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie.
Ga 5, 1. 13