Dzień dziękczynienia za dar KWC za nami.
Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na wspólną modlitwę.
Przyjechały osoby z Wołczyna, Kąsek, Cieszęcina Doruchowa, Byczyny, Ostrzeszowa, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Nowych Skalmierzyc Szczypiorna i z Kalisza.
Wojsko Gedeona, które zawsze jest gotowe by pokonać trudności i odpowiedzieć na apel, wezwanie.
Świętowaliśmy 44 rocznicę utworzenia KWC w Polsce i 33 istnienia tej wspólnoty w parafii Piotra i Pawła w Kaliszu.
Dziękuję drodzy przyjaciele , że jesteście i modlicie się w Waszych parafiach i dzisiaj. Ks. Prałat Stanisław bogato opowiedział o założycielu i krucjacie, która wpatruje się w krzyż wraz z Niepokalana i świętymi.
Dziękuję Andrzejowi z diakonii muzycznej, który zawsze jest z nami.
Dziękuję Tolkowi, za to że podjął posługę ministranta oraz Uli, Piotrowi, Joli i Irence za posługę eucharystyczna.
Dziękuję Helenie, Grażynce, Eli, Kasi, Irenie za posługę gospodarczą.
To był ten dzień! Pełen modlitwy, wzajemnej życzliwości, radości.

Dobrze, że jesteście drodzy przyjaciele.

Dorota Kasprzak.

Dzień dziękczynienia za dar KWC