Kochana Wspólnoto!
Jak co roku zapraszamy na DZIEŃ JEDNOŚCI KWC w Cieszęcinie.
Spotkajmy się jak najliczniej – członkowie i kandydaci Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Będziemy dziękować Panu Bogu za miniony rok i prosić o Jego błogosławieństwo na następne dni i miesiące naszej pracy na rzecz trzeźwości Polaków. Zapraszamy również tych, którzy nie są jeszcze w Krucjacie, a czują, że Pan Jezus ich tam wzywa. Może trzeba będzie o coś dopytać, wyjaśnić wątpliwości, usłyszeć świadectwa…
Przyjedźcie, prosimy!
Gabriela i Andrzej Wardeńscy