Co to jest Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło – Życie”? Co to jest sekcja Stowarzyszenia? Jakie korzyści? Kiedy u nas w diecezji to będzie? Kto może tam być? Ilu nas jest w diecezji?

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło – Życie” powołała Konferencja Episkopatu Polski. Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim. Jest prawną formą organizacji diakonii Ruchu Światło-Życie powołaną w tym celu, aby mógł on lepiej służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie. Tyle z oficjalnej strony. Ludzie, dla których Oaza jest częścią życia i sposobem na drogę do świętości naturalnie pragną służyć, czyli być w diakonii. Stowarzyszenie daje taką możliwość i narzędzia. Ma formę organizacyjno – prawną przewidzianą przez prawo kanoniczne i państwowe. Stowarzyszenie jest środowiskiem odpowiedzialności za Ruch Światło-Życie.

W naszej diecezji rozpoczęły się już prace związane z powołaniem sekcji diecezjalnej (czyli oddziału diecezjalnego) Stowarzyszenia. Diecezjalna Diakonia Jedności podjęła uchwałę o zainicjowaniu działań zmierzających do powstania sekcji Stowarzyszenia. Trwają już prace nad statutem stowarzyszenia. Mamy dwa konta bankowe dla naszej diecezji dla Domowego Kościoła i całego Ruchu Światło – Życie w naszej diecezji.

Konto Domowego Kościoła w naszej diecezji:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie – DK Kalisz
Nr Konta: 07 1240 1574 1111 0011 0248 2552

 

Konto Ruchu Światło – Życie w naszej diecezji:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie – diec. kaliska
Nr Konta: 13 1240 1574 1111 0011 2424 6916

 

Powołanie sekcji wiąże się z wieloma korzyściami. Oto kilka z nich: możliwość przekazanie 1,5% z rozliczenia rocznego, możliwość odliczenia darowizn od podatku, możliwości pozyskiwania grantów np. na rekolekcje, wyjazdy, szkolenia, możliwość korzystania z dofinansowań i dotacji.

Do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie mogą przystąpić wszyscy Oazowicze po przeżyciu formacji podstawowej i rekolekcjach ORD (Oaza Rekolekcyjna Diakonii). Takie rekolekcje będą organizowane w naszej diecezji w terminie 27-31.12.2023 roku. Na chwilę obecną w naszej diecezji jest 25 osób w Stowarzyszeniu. Małżeństwa, osoby ze Wspólnot Dorosłych i 4 kapłanów.