W dniach 24-25 marca 2023 r. w Domu Rekolekcyjnym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbył się wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD). Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych organizowany jest w tym sam terminie w całej Polsce, w 6 filiach: poznańskiej (w której znajduje się diecezja kaliska), śląskiej, krakowskiej, lubelskiej, warszawskiej i pelplińskiej. Spotkania te odbywają się 2 razy w roku – wiosną i jesienią.

Na DWDD spotkają się osoby odpowiedzialne za diakonie na szczeblu diecezjalnym (lub ich reprezentanci) a także wszyscy chętni uczestnicy poszczególnych diakonii. Specyfiką DWDD jest to, iż pierwszego dnia wieczorem (w piątek) odbywa się spotkanie księży moderatorów oraz spotkanie kręgu filialnego, a kolejnego dnia (w sobotę) od rana dołączają odpowiedzialni za diakonie oraz ich uczestnicy.

Każde DWDD służy budowaniu jedności w naszym Ruchu poprzez wspólną Eucharystię, Liturgię Godzin, rozmowy, dzielenie się radościami i troskami, tworzenie więzi międzyludzkich, oraz wymianę doświadczeń i refleksji nad jednym dla całego Ruchu tematem.

Tym razem – najpierw w grupach dobranych diecezjami, z których pochodzą uczestnicy a następnie w ramach diakonii specjalistycznych – podejmowaliśmy refleksję nad referatem programowym wygłoszonym podczas tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych RŚ-Ż na Jasnej Górze przez moderatora generalnego, ks. Marka Sędka: „Jak realizujemy dziś ideę Kościoła żywego?” Referat ten, będący próbą oceny stanu realizacji zadań wyznaczonych naszemu Ruchowi przez jego Założyciela, ks. F. Blachnickiego w dziele odnowy Kościoła stanowił dla nas punkt wyjścia do rozmowy przede wszystkim na trzy zasadnicze tematy. Po pierwsze: na ile podzielam poszczególne punkty oceny stanu naszej wspólnoty diecezjalnej Ruchu przedstawione w referacie? Po drugie: które z elementów oceny inspirują mnie do podjęcia konkretnych działań? Po trzecie: jakie widzę na chwilę obecną wyzwania dla wspólnot naszego Ruchu?

Tym razem diecezję kaliską reprezentowało 12 osób z moderatorem diecezjalnym RŚ-Ż ks. Danielem Zarębskim na czele.

Wprowadzenie w życie chociaż części z licznych wniosków, które zostały przedstawione na spotkaniu podsumowującym pracę w grupach z pewnością zdynamizuje nasze wspólnoty przyczyniając się do jeszcze większej gorliwości w formacji i posłudze wobec Boga i drugiego człowieka.

Gospodarzem jesiennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w dniach od 3 do 4 listopada będzie diecezja kaliska. Warto więc zaplanować uczestnictwo – zwłaszcza jeśli nie miało się do tej pory możliwości, aby doświadczyć jak bardzo bogate w treści, doświadczenia i refleksje może być takie spotkanie.

Jagoda Gajewy